Gegevensbescherming van de hoogste kwaliteit

Annika Willers · Nieuws · Laatst geupdate op 13 januari, 2021

Ga je in zee met een bedrijf dat jullie data gaat gebruiken? Dan is het verstandig dat deze voldoet aan de hoogste eisen rondom gegevensbescherming én dat dit bedrijf zijn processen en procedures heeft gestroomlijnd. De bevestiging dat je samenwerkt met een betrouwbare partner is verzekerd wanneer je kiest voor een bedrijf dat beschikt over een ISO 27001- en NEN 7510-certificaat. Dit zijn exact de certificaten waar Fellow Digitals en zijn producten aan voldoen.

gegevensbescherming

Als leverancier van digitale oplossingen streeft Fellow Digitals ernaar om bedrijven te ondersteunen in tijden van digitalisatie. Gegevensbescherming speelt hierin een prominente rol. Binnen de Europese Unie geldt sinds een aantal jaar een strengere wetgeving rondom persoonsgegevens. Dit omvat onder andere de AVG-wetgeving. In tegenstelling tot veel landen buiten de EU, voldoen de Europese landen nu aan een hoge maatstaf rondom data beveiliging. Sinds de aankondiging van deze nieuwe wet is Fellow Digitals gestart met de voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen van ISO 27001 en NEN 7510. Doordat Fellow Digitals en zijn producten voldoen aan deze eisen, is het voor klanten duidelijk welke informatiebeveiligingsprotocollen worden gehanteerd. Ook toont dit keurmerk aan dat, wanneer er zich een veiligheidsincident voor doet, deze nog beter en volgens protocollen kan worden opgelost.

Veiliger en transparanter

Veel mensen zijn bekend met de ISO-kwaliteitsstandaarden. Al decennialang zijn veel van deze standaarden wereldwijd bekend in verschillende branches. Standaarden worden in dit keurmerk vastgelegd in een certificaat. Wanneer een bedrijf beschikt over een certificaat is de organisatie door een externe auditinstelling (in geval van Fellow Digitals is dat KIWA) gecontroleerd op de juistheid en de toepassing van de kwaliteitsstandaarden. Met het behalen van het ISO 27001-certificaat, laat Fellow Digitals het volgende zien:

gegevensbescherming

Naast de beveiliging van data, heeft Fellow Digitals ook stappen gezet wat betreft transparantie. Dit vindt ook Rick Tigelaar, Manager Operations bij Fellow Digitals: “Intern konden er wat zaken beter worden gestroomlijnd. Fellow Digitals bestaat al ruim 20 jaar, maar nog steeds zijn wij een klein en flexibel team met kantoren in Nederland, Duitsland en Bangladesh. Dit leidde soms tot onduidelijkheid over wie wat doet. In het afgelopen anderhalf jaar hebben wij grote stappen gezet in de stroomlijning van processen en het inbedden van kwaliteitseisen op het gebied van informatie- en databeveiliging.”

Een praktisch voorbeeld waaruit blijkt dat er stappen zijn gezet is de invoering van een duidelijke rolverdeling. Binnen de organisatie heeft de rolverdeling het gevolg dat er zorgvuldig wordt omgegaan met bepaalde rechten. Hierdoor hebben mensen die betrokken zijn bij specifieke processen toegang tot de bijbehorende gegevens. De kans op een gegevenslek wordt met deze maatregel verkleind.

NEN 7510

Fellow Digitals beschikt niet alleen over het internationale ISO 27001-certificaat, maar ook over het NEN 7510-certificaat. Hiermee laat het bedrijf zien ook een betrouwbare partner voor organisaties in de zorg te zijn. Waar de ISO zich richt op internationale standaardisatie, is de NEN gefocust op de Nederlandse markt. Op het eerste oog komen de certificaten voor groot deel overeen. Er is echter één belangrijk verschil. Waar het ISO-certificaat ‘algemene’ gegevensbescherming omvat, richt de NEN 7510 zich specifiek op de bescherming van medische persoonsgegevens. “Met instanties als HAweb en GGD Zuid-Limburg hebben wij klanten die bijzondere persoonsgegevens beheren. Reden genoeg om ook aan deze richtlijn te voldoen”, stelt Rick Tigelaar.

Het behalen van certificaten kun je niet als bedrijf alleen. “Focus op het aanpassen van je processen is van belang. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons te laten ondersteunen bij het inrichten van de processen volgens de ISO- en NEN-kwaliteitsrichtlijnen.” Aldus de Manager Operations. Herma Slot van Bureau Kader heeft Fellow Digitals begeleid. Rick Tigelaar is enthousiast over de samenwerking. “De kennis en ervaring die Herma meebracht heeft ons door het lange proces gesleept.”

De externe audit is uitgevoerd door KIWA. KIWA is als certificeringsinstelling in staat de processen en toepassing van de kwaliteitsrichtlijnen te toetsen en op basis hiervan een ISO- en NEN-certificaat toe te kennen. Na verschillende audits, is KIWA ervan overtuigd dat Fellow Digitals haar interne organisatie op orde heeft. Het bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen volgens ISO 27001 en NEN 7510.

Wat brengt de toekomst?

Fellow Digitals blijft het bedrijf zich inzetten om de beste gegevensbescherming voor zijn gebruikers te garanderen. Sterker nog, er wordt al gewerkt aan een volgend certificaat. “Het ISO 9001 keurmerk wordt ons volgende doel”, vertelt Rick Tigelaar. De ISO 9001 is één van de bekendste internationale certificaten. Gedurende deze certificering wordt er gekeken naar de kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven. Hiermee laat Fellow Digitals nogmaals zien de kwaliteit van zijn producten prioriteit te geven.

Een goed en veilig platform waar alle gebruikers met een gerust gevoel gebruik van kunnen maken, dat zijn de kernwaarden waar Fellow Digitals al meer dan 20 jaar voor staat. Met het behalen van het ISO- en NEN-certificaat zijn (potentiële) klanten nog zekerder dat Fellow Digitals zijn gegevensbescherming op orde heeft. Dit geldt uiteraard ook voor de producten van Fellow Digitals, social intranet Viadesk en e-learningsysteem Coursepath.

gegevensbescherming

Jullie veiligheid heeft prioriteit

De beveiliging van een digitale werkplek is essentieel. Benieuwd welke maatregelen zijn genomen? Lees onze security leaflet!

Naar de leaflet